• interview1
  • cv1
  • interview2
  • cv2

תרגום מקצועי של קורות חיים מעברית לאנגלית

לתרגום קורות חיים מעברית לאנגלית או מאנגלית לעברית יש חשיבות מיוחדת. בניגוד למסמך רגיל שצריך לתרגמו משפה לשפה, את קורות החיים צריך גם להתאים לתרבות של המדינה בה מגישים את קורות החיים. ההבדלים בין מדינה אחת לשנייה יכולים להיות משמעותיים, וחוסר התאמה של קורות החיים לתרבות המקומית (גם אם התרגום עצמו בוצע כראוי) יכול להביא לפסילה מיידית של המועמד.

במידה והינכם צריכים את תרגום הקו"ח לעבודה נכספת ממומלץ שלא להמהר על המתרגם, אלא לבחור חברת תרגום מקצועית ואמינה. לחברת תרגומביט יש ניסיון רב בתחום זה, ותרגמה מאות קורות חיים בשנים האחרונות.

אנו מציעים שרותי תרגום של קו"ח מעברית לאנגלית, וכן תרגום קו"ח מאנגלית לעברית.